Jeżeli legalnie pracowałeś w Belgi, masz obowiązek złożenia zezniania podatkowego w Belgijskim Urzędzie Skarbowym. Przyjdź do nas a bezpłatnie sprawdzimy czy należy Ci się zwrot podatku.

Wymagane dokumenty:

  1. loonfiche (belgijska karta podatkowa) oraz dodatkowo (jeżeli się posiada) dokument uprawniający do otrzymania pieniędzy wakacyjnych, (należy dołączyć tyle kart podatkowych, ile w ciągu roku miało się pracodawców).
  2. zaświadczenia z Polskiego Urzędu Skarbowego na druku EWR/EU. Są to druki zaświadczające wysokość dochodów osiągniętych w Polsce za dany rok podatkowy. (druk do pobrania poniżej)
  3. kopię PIT 36 i PIT ZG

Wniosek EWR do Polskiego Urzędu Skarbowego